Translator

Κυριακή

αγγειακή νόσος των καρωτίδων.. συμπτώματα, παράγοντες κινδύνου & διάγνωσηΟι καρωτίδες αρτηρίες παρέχουν αιμάτωση στον εγκέφαλο. Αυτές οι αρτηρίες εκτείνονται από την αορτή (το κύριο αιμοφόρο αγγείο στο σώμα που εκφύεται από την καρδιά) μέχρι τον εγκέφαλο στο εσωτερικό του κρανίου. Εάν ψηλαφήσετε ήπια σε οποιαδήποτε πλευρά της τραχείας (αεραγωγός) στον τράχηλο (λαιμό) μπορεί να αισθανθείτε τις σφύξεις των καρωτίδων αρτηριών. 


 Όπως και οποιαδήποτε αρτηρία στο σώμα, οι καρωτίδες αρτηρίες μπορεί να προσβληθούν από νόσο και να αποφραχθούν στο εσωτερικό τους μερικά ή και πλήρως. Αυτό μοιάζει λίγο με την εναπόθεση αλάτων στο εσωτερικό των πλυντηρίων ή των βραστήρων νερού στις περιοχές που η σκληρότητα του νερού είναι μεγάλη. Το υλικό που εναποτίθεται στο εσωτερικό των αρτηριών ονομάζεται αθήρωμα, από την αρχαία ελληνική λέξη για το χυλό και συνιστά στην πραγματικότητα εναπόθεση λιπιδίων. Δημιουργεί εκμαγείο ή πλάκα. Τελικά η εναπόθεση του υλικού αυτού θα προκαλέσει στένωση στην καρωτίδα αρτηρία (στένωση).

Καθώς εναποτίθεται περισσότερη πλάκα, οι αρτηρίες στενεύουν και σκληραίνουν. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αθηροσκλήρυνση ή σκλήρυνση των αρτηριών.

Η διαδικασία αυτή είναι περισσότερο πιθανό να λάβει χώρα με τη γήρανση. Μόνο το 1% των ενηλίκων ηλικίας 50 έως 59 ετών έχουν σημαντικά στενωμένες καρωτίδες αρτηρίες, όμως το 10% των ενηλίκων ηλικίας 80 έως 89 ετών έχουν το πρόβλημα αυτό.

τα συμπτώματα της αγγειακής νόσου των καρωτίδων;

 Σε πολλές αρτηρίες, η δημιουργία αθηρώματος προκαλεί μείωση της αιματικής παροχής στο όργανο. Για παράδειγμα, εάν δημιουργηθεί σημαντική ποσότητα αθηρώματος στη νεφρική αρτηρία (που παρέχει αιμάτωση στο νεφρό) η αιματική ροή προς το νεφρό μειώνεται και ο νεφρός μπορεί να μην αιματώνεται καλά. Αυτό μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη λειτουργία του νεφρού προκαλώντας συσσώρευση τοξινών στο αίμα (νεφρική ανεπάρκεια) ή μπορεί να προκαλέσει υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).

Η δημιουργία αθηρώματος στις αρτηρίες των κάτω άκρων μπορεί να προκαλέσει άλγος (πόνο) και κράμπες στους μύες της γαστροκνημίας (γάμπας) κατά τη βάδιση. Αυτό ονομάζεται διαλείπουσα χωλότητα και οφείλεται στην ανεπαρκή αιμάτωση των μυών λόγω της μείωσης της αιματικής παροχής.

Όταν δημιουργηθεί αθήρωμα στην καρωτίδα αρτηρία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα για διάφορους λόγους. Η πλάκα μπορεί να καταστεί ασταθής και κομμάτια από τη λιπώδη εναπόθεση αυτή μπορεί να αποσπαστούν κατά διαστήματα και να μεταφερθούν με την αιματική ροή προς τον εγκέφαλο (εμβολή). Όταν αυτά τα σωματίδια (ή έμβολα) ενσφηνωθούν σε μικρότερη αρτηρία στον εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είτε παροδικό (ΤΙΑ) είτε και μη παροδικό. Η σοβαρότητα του προβλήματος που δημιουργείται είναι δύσκολο να προβλεφθεί και εξαρτάται από το σημείο που κατευθύνονται τα έμβολα.

Στην περίπτωση που τα έμβολα κατευθυνθούν προς τον εγκέφαλο μπορεί να προκληθεί απώλεια της ομιλίας, αδυναμία ή αναισθησία του ενός άνω άκρου ή πιθανά του ενός άνω άκρου και του ομόπλευρου κάτω άκρου (στην ίδια πλευρά του σώματος). Η πλευρά που θα εκδηλωθεί η πάρεση (αδυναμία) εξαρτάται από την καρωτίδα αρτηρία που προκάλεσε το πρόβλημα.

Το αριστερό ήμισυ του εγκεφάλου ελέγχει την δεξιά πλευρά του σώματος και το δεξιό ήμισυ του εγκεφάλου ελέγχει την αριστερή πλευρά του σώματος καθώς τα ανθρώπινα όντα παρουσιάζουν αντίπλευρη νεύρωση. Επομένως, εάν αποσπαστούν έμβολα από πλάκα που εντοπίζεται στη δεξιά καρωτίδα αρτηρία και κατευθυνθούν προς το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου, θα προκληθεί πάρεση του αριστερού άνω ή και του αριστερού κάτω άκρου.

Για τους περισσότερους δεξιόχειρες, το κέντρο ελέγχου του λόγου στον εγκέφαλο εντοπίζεται στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίρο και επομένως η αγγειακή νόσος της αριστερής καρωτίδας μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του λόγου.

Εναλλακτικά, μπορεί να προκληθούν προβλήματα όρασης και ο ασθενής να αισθάνεται ότι το μάτι του έχει καλυφθεί από κουρτίνα. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι τα έμβολα κατευθύνθηκαν στην αρτηρία που παρέχει αιμάτωση στο μάτι και όχι στον εγκέφαλο. Αυτό το σύμπτωμα ονομάζεται παροδική αμαύρωση.

Μπορεί να εκδηλωθούν τα ακόλουθα συμπτώματα:
• Αίσθημα αδυναμίας, νυγμών ή αιμωδίες στη μία πλευρά του σώματος, για παράδειγμα σε ένα άνω άκρο ή ένα κάτω άκρο.
• Αδυναμία ελέγχου της κίνησης του άνω ή του κάτω άκρου.
• Απώλεια της όρασης από το ένα μάτι (πολλοί την περιγράφουν ως να καλύπτεται το μάτι από κουρτίνα ή πέτασμα ).
• Αδυναμία του ασθενούς να μιλήσει καθαρά.

Ορισμένες φορές τα σωματίδια που ενσφηνώνονται στον εγκέφαλο ή το μάτι διαλύονται και η αιματική ροή αποκαθίσταται. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι παροδικά.

Εάν τα συμπτώματα εξαφανιστούν μέσα σε 24 ώρες τότε ο ασθενής υπέστη TIA.


Παράγοντες κινδύνου
 
Όπως και στην περίπτωση της αρτηριακής νόσου οπουδήποτε στο σώμα, ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργίας αθηρώματος.
Αυτοί περιλαμβάνουν:
• Γήρανση.
• Κάπνισμα.
• Υψηλή αρτηριακή πίεση ( υπέρταση ).
• Υψηλή χοληστερόλη στο αίμα ( υπερχοληστερολαιμία ).
• Διαβήτης ( ειδικά στην περίπτωση που δεν ελέγχεται επαρκώς ).
• Παχυσαρκία.

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ εξετάσεις απαιτούνται


• Doppler Καρωτίδων.


Μαγνητική αγγειογραφία (MRA).  
 
Εξέταση με αξονική τομογραφία (CT) και αξονική αγγειογραφία (CTA )

Αγγειογραφία.